Együttmûködési lehetõségek harmadik országokkal a 6. Keretprogramban, az INCO program

Idõpont: 2005. január 31.
Helyszín: BME, Díszterem, 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3., K épület


A Tudományos és Technológiai Alapítvány információs napot szervez, amelyre tisztelettel meghívjuk Önt.

Az információs nap témája: Együttmûködési lehetõségek harmadik országokkal a 6. Keretprogramban, az INCO program

A rendezvényen való részvétel ingyenes.

Az INCO (International co-operation) az EU és harmadik országok közötti kutatási együttmûködések finanszírozására irányuló program. A harmadik országok csoportjába tartoznak:
- Fejlõdõ országok
- Mediterrán partnerországok
- Nyugat-balkáni országok továbbá
- Oroszország és a FÁK tagállamok

Az INCO kutatási témáit az alapján határozzák meg, hogy melyek az EU és az érintett országok csoportjai közötti partnerségbõl, valamint ezen országok specifikus gazdasági és társadalmi szükségleteibõl következõ érdekek és célok.


2004. december 17-én jelentek meg új INCO pályázati felhívások.
Bõvebb információ az INCO programról: http://www.cordis.lu/fp6/inco.htm

A rendezvényre várunk mindenkit, aki tájékozódni kíván a 6. Keretprogram INCO pályázati lehetõségeirõl. Az információs nap második részében lehetõség van személyes konzultációra a rendezvényen elõadó szakértõkkel. A konzultáción való részvételt kérjük tüntesse fel a mellékelt jelentkezési lapon. A rendezvény ideje alatt is lehetõség van a konzultációra jelentkezni.

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésõbb 2005. január 27-ig szíveskedjen visszajelezni a mellékelt jelentkezési lapon Vári Marianna részére.
E-mail: marianna.vari@tetalap.hu
Fax: 1/214-7712