VII. Szociális Informatikai Mûhelykonferencia
Az e-Befogadás irányai és lehetõségei 2007 és 2013 között

2007. május 9
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (volt NCSSZI),
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.


MEGHÍVÓ
VII. Szociális Informatikai Mûhelykonferencia
Az e-Befogadás irányai és lehetõségei 2007 és 2013 között

2007. május 9.

Helyszín: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (volt NCSSZI)
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.

A 2007. május 9-én sorra kerülõ, VII. Szociális Informatikai Mûhelykonferencia témája az e-Befogadás, azaz az Információs Társadalom társadalmi befogadással kapcsolatos szakmai kérdéseinek megvitatása.
A mûhelykonferencia hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az e-Befog@dás (e-Inclusion) fontossága – összhangban a 2006. június 11-ei, „IKT a befogadó társadalomért” címû Miniszteri Konferencia Nyilatkozatával – kellõ figyelmet kapjon, különös tekintettel az elkövetkezõ éveket meghatározó fejlesztési programokra.

Program: 2007.05.09.program.doc

Regisztrációs lap: Jelentkezesi_lap.doc

További információ: http://www.szmi.hu/?q=node/56