Információs nap - 7. Keretprogram - Regionális fejlesztés
2008. február 11. (hétfő) 10.00 - 16.00
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Budapest, Neumann János u. 1/C. Földszinti előadóterem


A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tisztelettel meghívja Önt "Regionális fejlesztés" címmel 2008. február 11-én tartandó információs napjára.

Időpont: 2008. február 11. (hétfő) 10.00 - 16.00 óra
Helszín: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, 1117 Budapest, Neumann János u. 1/C. Földszinti előadóterem

Az EU a 7. Kutatási Keretprogram "Kapacitás" programjának keretében két speciális támogatási akciót indított útjára, hogy ezzel megalapozza a régiók, különös tekintettel az elmaradottabb térségek gazdasági fejlesztését és a különböző támogatási források összehangolásával előkészítse a Strukturális Alapok hatékony felhasználását.

A "Tudásrégiók" akció támogatást nyújt arra, hogy a regionális közigazgatási szervek irányításával és aktív részvételével olyan regionális kutatási klaszterek jöjjenek létre, amelyekben a kutatóintézetek, egyetemek a tudást és az új kutatási eredményeket, a vállalatok a kutatási eredmények hasznosításának készségét és képességét, a pénzügyi intézmények a megvalósításhoz szükséges anyagiakat, a civil szervezetek a társadalom különböző rétegeivel való kommunikációt biztosítják.

A "Kutatási potenciál" támogatást nyújt a konvergencia régiókban lévő regionális kutatóintézetek, egyetemek kutatási kapacitásának és alkalmasságának fejlesztésére, a kutatók képzésére, a kutatás-irányítás javítására, a kutatási infrastruktúra modernizálásának előkészítésére, az iparral való stratégiai partnerségek kialakítására, know-how és tapasztalatcserét biztosító hálózatok létrehozására.

Az információs nap célja

Felkészülés a regionális gazdasági fejlesztésre nyújtott Uniós támogatási források (7. Keretprogram, Versenyképességi és Innovációs Keretprogram, Strukturális és Kohéziós Alapok) összehangolt, hatékony felhasználására. Ennek kapcsán

A rendezvény célcsoportjai

Regionális közintézmények (regionális fejlesztési ügynökségek, regionális innovációs ügynökségek, önkormányzatok), állami és magán kutató intézmények, egyetemek, vállalatok, KKV-k, iparági szervezetek, kamarák, pénzintézetek, a regionális fejlesztésben érdekelt, aktív civil szervezetek.

Program és jelentkezési lap: http://www.nkth.gov.hu/