EUREKA - információs nap
2008. február 26. (kedd) 9:30 - 12:30
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
1117 Budapest, Neumann János u. 1/C. Földszinti előadóterem


Az EUREKA program nemzetközi együttműködésben megvalósuló, piacorientált, döntően vállalati részvétellel megvalósuló K+F projekteket támogat, melyek erdményeként innovatív termékek, eljárások, szolgáltatások jönnek létre.

Az EUREKA kutatási projektjei "alulról" jövő kezdeményezéssel születnek, teljes mértékben a vállalatok és egyéb projekt-partnerek (egyetemek, kutatóintézetek) döntésén múlik, hogy milyen témában, milyen feltételekkel kívánnak együttműködni. Az "EUREKA projekt" státus, cím elnyerése a szakmai minőség európai védjegye, garancia a kutatások jó színvonalára, megalapozottságára és a piaci értékesíthetőségére. Az EUREKA együttműködésben jelenleg 37 ország és az EU Bizottság vesz részt. Az EUREKA projektek magyar tagjai az NKTH "EUREKA programban való magyar részvételt támogató pályázatának" (korábbi Déri Miksa program EUREKA pályázata) keretében nyerhetnek támogatást. A pályázatok befogadása 2010. október 30-ig folyamatos, értékelés és döntés évente két vagy három alkalommal történik (a beérkező pályázatok számának függvényében). A pályázat célkitűzéseinek elérése az NKTH a 2007-2010. közötti időszakra 2 milliárd Ft keretösszeget biztosít, amelyből a rendelkezésre álló forrás évi 500.000.000 Ft.

Az információs nap második felében az EU 7. keretprogram KKV-k és KKV-szövetségek számára nyitva álló pályázati lehetőségekről hallhatnak a pályázók.

Regisztráció: http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=507&articleID=5846&ctag=articlelist&iid=1

Program: EUREKA Info-nap-program-20080226.doc