Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság
Bio-, Egészség- és Agrártechnológiai Fõosztály
 

MEGHÍVÓ
 
 

1999. október 26-án, délelõtt 10:00 órakor

az OMFB 518-as termében

Gilbert Fayl úr, a DGXII Kutatási Programok Értékeléséért felelõs részlegének a vezetõje

   elõadást és konzultációt tart


Ezen az eseményen szeretnénk, ha az 5. Keretprogrammal operatív szinten foglalkozó kollégák közül minél többen részt vennének és választ kaphatnának a pályázatok értékelésével kapcsolatban felmerült kérdéseikre.

Fayl úr eredetileg magyar származású és Magyarországi tartózkodása jó tájékozódási lehetõséget jelenthet számunkra. Kérjük, hogy a Keretprogramban érintett jövõbeli magyar Programbizottsági tagok és érdekelt kollégák számára továbbítsa ezt az információt, továbbá, hogy részvételérõl (faxon: 266-2055) küldjön visszaigazolást.